Het Arsenaal

 
Johan Picardt schreef in 1659 over het Arsenaal: “Coevorden is mede voorsien met een machtig Ammunitiehuys, bestaende uyt verscheydene Gebouwen, gestopt en gepropt vol allerhande Wapenen, Ammunitie en Materialen, sufficant om eene langdurige belegeringe uyt te staen.”
In 1842 spreken de drie Podagristen over een goed onderhouden arsenaal met kogelpark.
Er moest een Ammunitiehuys voor de opslag van wapens en munitie gebouwd worden omdat er op het Kasteel te weinig ruimte was. Het Ammunitiehuys, zoals het toen heette is begin 1600 gebouwd. Wat heeft er zoal  opgeslagen gelegen: kruiwagens, ijshaken en ijsbijlen, laadgereedschappen voor het geschut: aanzetters, lepels, stelen met klossen en wissers, musketkogels, ongegoten lood, buskruit en musketten, kanonnen en  bijbehorende affuiten. 
 
In de loop der jaren heeft dit gebouw verschillende benamingen gehad, begin 17de eeuw had het de benaming Ammunitiehuys daarna sprak men van het Magazijn van de Generaliteit, of alleen maar van  Magazijn, ook werd het wel eens het Tuighuis genoemd. 
Het Arsenaal lag midden in de stad, maar wat nog belangrijker was, het lag aan de haven, zodat veel goederen maar ook troepen over het water werden aan- en afgevoerd.
Tijden veranderen, het was niet meer nodig dat Coevorden een Arsenaal binnen haar poorten had. Bij Koninklijk Besluit van 9 december 1850 mocht het Arsenaal worden verkocht. Daarna werd het Arsenaal voor verschillende doeleinden gebruikt. 
Het kwam in het bezit van de firma Scholten en Zonen die er lijnzaadkoeken, lijnolie en lijnmeel produceerde. De machinekamer met fabrieksschoorsteen bevond zich achter het gebouw. Het pakhuis werd in 1915 verkocht aan Bruun Feijen die er een levensmiddelen groothandel in vestigde. Ook werd het Arsenaal nog gebruikt voor opslag van graan door de Centrale Handels Maatschappij.
 
 
In 1974 werd een begin gemaakt met de restauratie van het gebouw. De gevels werden aangepakt en ook begon men met het herstellen van de balklagen. In 1976 kwam het Musketkogelhuis gereed.  
De volgende verbouwing van het Arsenaal stond in 2012 op de rol, er kwam een centrale entree voor de gebruikers van het pand. De indeling werd gewijzigd en het museum werd gemoderniseerd.  
Na de opening in 2013 herbergt het prachtig gerestaureerde Arsenaal het Tourist Info-kantoor, de Openbare Bibliotheek, de Historische Vereniging "Stadt en Heerlickheydt Covorden" en het Stedelijk Museum. 

Het Arsenaal

1 | 2 | 3 >>