De Synagoge

 

De geschiedenis van de synagoge gaat terug tot 1768 toen in Coevorden de eerste synagoge tot stand kwam. Er kwam een eigen rabbi, die op Sabbath de diensten in de “sjoel” verzorgde en er kwam een eigen school. Op de school werd de Joodse jeugd ingewijd in de wetenswaardigheden van de leer en de eredienst. Na afloop van de gewone schooltijd kreeg de jeugd les van twee gemeenteleden in het Hebreeuws en de Thora. In 1812 kende de Joodse gemeenschap 83 mensen, in 1840 toen er al 125 leden waren werd de oude synagoge afgebroken en door een nieuwe gebouw op dezelfde plaats vervangen. Het oude gebouw verkeerde in vervallen staat en omdat het Bestuur der Joodse Gemeente niet over eigen middelen beschikte werd een verzoek gericht tot Gedeputeerde Staten om in de provincie Drenthe een collecte te mogen houden.

Dankzij de collecte, aangevuld door giften en door bijdragen van eigen leden kon de nieuwe synagoge door de Opperrabbijn van Zwolle, De heer Herzveld in 1840 worden ingewijd. De Opperrabbijn, hij was een Duitser hield een toepasselijke toespraak in het Nederduits naar aanleiding van Ps. 100 vs. 4. 

Na de restauratie in 1879 werd in 1929 het 50-jarig bestaan van de synagoge gevierd met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Coevorden en Dalen. Vertegenwoordigers van verschillende Israëlitische verenigingen boden bruikbare geschenken aan zoals een zilveren kroon met wetsrol, tora-mantels en kniekussens. Opperrabbijn Tal hield een feestrede wat tevens een aansporing was tot de aanwezigen om getrouwer de kerk te bezoeken.

 

Na de deportatie in de oorlog van de Joden uit Coevorden raakte de synagoge in verval en werd zelfs gebruikt als opslagruimte en werkplaats. De synagoge werd in 1976 geheel gerestaureerd en maakte daarna deel uit van de streekmuziekschool en werd ook gebruikt door de Culturele commissie voor het houden van koffieconcerten.

Op initiatief van het in 1984 opgerichte Comité Joods Gedenkteken Coevorden werd door kunstenaar Wouter van Rossem een kunstwerk vervaardigd. Het kunstwerk is geplaatst in de muur van de voormalige leraarswoning bij de synagoge ter nagedachtenis aan de weggevoerde joden uit Coevorden.