Borstbeeld J.B. Van Heutsz

De gouverneur-generaal en militair J.B. van Heutsz is op 3 februari 1851 geboren in Coevorden en was de zoon van de officier der artillerie Johannes Franciscus van Heutsz. In 2009 is het borstbeeld zonder enig ceremonieel vertoon verplaatst naar de huidige plek aan de Haven, niet ver van de plaats waar eens het geboortehuis van Van Heutsz heeft gestaan. 

  

Het borstbeeld is vervaardigd door beeldhouwer August Falise uit Wageningen in opdracht van de Koninklijken Bond van Ridders der Militaire Willemsorde beneden den rang van Officier.

Johannes Benedictus van Heutsz werd bekend door zijn militaire successen in Atjeh. Hij werd benoemd tot chef van de generale staf te Batavia en in 1904 werd hij benoemd tot Gouverneur-Genaraal van het toenmalige Nederlands-Indië. Van Heutsz is overleden in 1924 in Montreux.

Naast het borstbeeld kent Coevorden ook nog de Van Heutszsingel en het Van Heutszpark. Het van Heutszpark werd in 1907 aangelegd. Het 100-jarig bestaan van het park is ongemerkt voorbij gegaan, wellicht een goede reden om in 2017 aandacht te schenken aan 110 jaar van Heutszpark.

Onthulling Borstbeeld Generaal van Heutsz

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Voor het gemeentehuis werd in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden Prins Hendrik op 8 juli 1933 het borstbeeld van Generaal J.B. van Heutsz onthuld. 

Voor een biografie van J.B. van Heutsz:  van Heutsz biografie.pdf (443281)